O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Zawsze Razem" powstało z inicjatywy nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie w 2009 roku. Głównym celem stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy o Ziemi Bytowskiej, Polsce i Unii Europejskiej poprzez różne formy działań edukacyjnych.

Pierwsze spotkanie założycieli odbyło się w 26 lutego 2009 roku. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, otwartym zrzeszeniem osób fizycznych.

Po dopełnieniu wszelkich formalności Stowarzyszenie zostało 6 lipca 2009 roku zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 pod numerem KRS 0000332853. Statutową działalność rozpoczęliśmy 1.09.2009 roku. Obecnie Stowarzyszenie liczy 32 członków. Od 2011 roku pani Wanda Majewicz-Kulon jest członkiem honorowym stowarzyszenia.

 

29.04.2010 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.  W roku 2011-2012 znalazło się na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych przygotowanej przez Ministerstow Pracy i Polityki Społecznej na pozytek.gov.pl.


Najważniejsze zadania stowarzyszenia skupiają się wokół edukacji lokalnej społeczności w zakresie ekologii i ochrony środowiska, wspomagania sztuki, kultury i sportu oraz wspierania tożsamości i kultury mniejszości narodowych zamieszkujących Ziemię Bytowską. Członkowie stowarzyszenia wspierają również edukację regionalną m.in. poprzez coroczne wydawanie publikacji-kart pracy pt. "Moja Gmina Bytów" opracowanej przez nauczycieli - członków stowarzyszenia, która nieodpłatnie trafia do uczniów klas drugich szkół podstawowych gminy Bytów.

Wychodzimy też do środowiska lokalnego poprzez dwukrotnie prowadzony program „Babciu, Dziadku masz wiadomość” będący integracją międzypokoleniową współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS czy projekt „Bytowiacy na starej fotografii” współfinansowany ze środków programu DZIAŁAJ LOKALNIE skierowany do mieszkańców naszego miasta.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej pracy na rzecz dzieci i młodzieży, środowiska szkolnego i lokalnego.