Nagrody/sukcesy

Samorząd wspierający szkoły z pasją

13 czerwca 2012 roku w Warszawie spotkali się przedstawiciele wybranych samrządów, którzy twórczo i z pasją wspierają szkoły w całej Polsce. W tym gronie znalazł się Urząd Miasta i Gminy Bytów, który otrzymał Tytuł "SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SZKOŁY Z PASJĄ". Do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, którego koordynatorem była Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zgłoszono projekt "BABCIU, DZIADKU MASZ WIADOMOŚĆ" realizowany w naszej szkole od 01.01.2011 roku do 31.10.2012 roku przy aktynym udziale członków Stowrzyszenia Przyjaciół Szkoły "Zawsze Razem", którzy byli autorami projektu.


Samorządy na Zamku Królewskim

Opis projektu

Konkurs im. J. Bauera 2012

Stowarzyszenie "Zawsze Razem" otrzymało WYRÓŻNIENIE w II edycji konkursu im. Jana Bauera na Organizację Pozarządową Roku 2012 zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Lokalnego Parasol i Starostwo Powiatowe w Bytowie.

Działania zorganizowane przez Stowarzyszenie:

1. Babciu, Dziadku masz wiadomość 2 - projekt wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

2. Bytowiacy na starej fotografii - zadanie wspófinansowane w ramach Programu Działaj Lokalnie

3. Nauka pływania - popularyzacxja aktywnego trybu życia, zadanie wspólfinanasowane z Ministerstwa Sportu i Turystki oraz przez gminę Bytów

4. Moja Gmina Bytów - karty pracy do edukacji regionalnej

5. VI edycja konkursu Poznaję siebie i swoje środowisko

Nagroda Z DZIAŁAJ LOKALNIE 2011/2012

W ramach programu Działaj Lokalnie 2011/2012 otrzymaliśmy jeszcze jedną nagrodę w wysokości 350 zł za medialność i promocję projektu "Bytowiacy na starej fotografii" oraz integrację lokalnej społeczności.

Konkurs im. J. Bauera 2011

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Zawsze Razem" otrzymało Nominację do tytułu Organizacja Roku 2011 w konkursie im. J. Bauera ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Lokalnego PARASOL i Starostwo Powiatowe w Bytowie. Podczas uroczystej Gali 29.12.2011 roku podsumowującej rok 2011 w Sali Portretowej bytowskiego zamku przedstawiciele Fundacji, Starostwa i Komisji Konkursowej wręczali nagrody i dyplomy. Nominację na Społecznika Roku 2011 zgłoszonego przez Stowarzyszenie otrzymał Nadleśniczy Nadleśnictwa Osusznica pan mgr inż. Jarosław Czarnecki.

 

Zdjęcia z Gali

Konkurs w ramach Działaj Lokalnie 2011/2012

 Fundacja Parasol ogłosiła konkurs pt. "Opowiedz..." w ramach proramu Działaj Lokalnie.

Konkurs miał na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu Działaj Lokalnie, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs słuzy wylonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładówtwórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

 

Komisja konkursowa 28 lutego 2012 r. przyznała nagrody w kilku kategoriach. Nasze Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w kategorii  MOTYW - Autor: Jolanta Turzyńska, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "ZAWSZE RAZEM", Projekt - "Bytowiacy na starej fotografii" - nagroda w wysokości 300,00 zł.

 

Wyniki konkursu na stronie http://www.fundacjaparasol.org/news/35/n/859