Aktualno¶ci

Powrót do listy

2

wrze

Likwidatorzy Stowarzyszenia PrzyjacióĹ‚ SzkoĹ‚y „Zawsze Razem”  z siedzibÄ… przy ul. MĹ‚yĹ„skiej 11, 77-100 Bytów, KRS:0000332853, zawiadamiajÄ… iĹĽ UchwaĹ‚Ä… Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia CzĹ‚onków z dnia 7 czerwca 2018r. wszczÄ™ta zostaĹ‚a likwidacja Stowarzyszenia.

Otwarcie likwidacji zostaĹ‚o wpisane do Krajowego Rejestru SÄ…dowego postanowieniem SÄ…du Rejonowego GdaĹ„sk- PóĹ‚noc w GdaĹ„sku, VIII WydziaĹ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego z dnia 14.08.2018r. z sygn. akt GD.VIII NS-REJ.KRS/014201/18/919


Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie ostatniego zarządu w składzie:

pani Lucyna Wasielewska

pan Jolanta Turzyńska

pan Piotr Bielski

 

Dwóch likwidatorów reprezentuje Stowarzyszenie Ĺ‚Ä…cznie.


Wzywa się do składania ewentualnych uwag w stosunku do Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2018r.. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać w formie elektronicznej na adres: stowarzyszeniezawszerazem@wp.pl

 

Uwagi składane po wskazanym wyżej terminie nie będą miały wpływu na dalszy przebieg likwidacji.


Likwidatorzy

Lucyna Wasielewska

Jolanta Turzyńska

Piotr Bielski