Archiwum Aktualno¶ci

25

kwi

Od marca 2018 roku uczniowie klas pierwszych i drugich SzkoĹ‚y Podstaowowej nr 5 w Bytowie realizujÄ… zadanie przygotowane przez Stowarzyszenie PrzyjacióĹ‚ SzkoĹ‚y „Zawsze Razem” a wspóĹ‚finansowane przez GminÄ™ Bytów.

Czytaj więcej.

26

mar

Wyniki V Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mistrz Matematyki Klas Trzecich Ziemi Bytowskiej” organizowanego przez Stowarzyszenie PrzyjacióĹ‚ SzkoĹ‚y „Zawsze Razem” przy wspóĹ‚finansowaniu ze Ĺ›rodków Powiatu Bytowskiego.

Czytaj więcej.

23

mar

Stowarzyszenie PrzyjacióĹ‚ SzkoĹ‚y "Zawsze Razem" zaprasza uczniów klas I - III szkóĹ‚ podstawowych gminy Bytów do udziaĹ‚u w konkursach plastycznych.


WiÄ™cej informacji u wychowawców klas.  

 

Zadanie jest wspóĹ‚finansowane ze Ĺ›rodków gminy Bytów. 

 

M. Rydwelsk

16

mar

Do finaĹ‚u Powiatowego Konkursu Matematycznego klas 3, który odbÄ™dzie siÄ™ 22 marca 2018 r. ze SzkoĹ‚y Podstawowej nr 5 w Bytowie zakwalifikowali siÄ™

 

Czytaj więcej.

16

mar

22 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 w  Bytowie o godz. 11.50,

 

odbÄ™dzie  siÄ™ 


Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mistrz Matematyki Klas III Ziemi Bytowskiej” 

 

organizowany przez Stowarzyszenie PrzyjacióĹ‚ SzkoĹ‚y „Zawsze Razem” przy wspóĹ‚finansowaniu ze Ĺ›rodków Powiatu Bytowskiego.

 

21

lut

Stowarzyszenie Zawsze Razem otrzymało na rok 2018 kwotę w wysokości 21 326 zł na realizację niżej wymienionych zadań publicznych.

 

DziÄ™kujÄ™ n/w nauczycielom za zaangaĹĽowanie i zachÄ™cam pozostaĹ‚ych czĹ‚onków rady pedagogicznej SP 5 w Bytowie do wstÄ…pienia do Stowarzyszenia i realizowania swoich pomysĹ‚ów poprzez pisanie wniosków i pozyskiwanie na nie Ĺ›rodków.


Prezes Stowarzyszenia

L. Wasielewska

Czytaj więcej.

23

sty

Od wrzeĹ›nia do grudnia 2017 r. Stowarzyszenie PrzyjacióĹ‚ SzkoĹ‚y „Zawsze Razem” przy wsparciu finansowym Gminy Bytów realizowaĹ‚o zadanie pt. „Historia oczami dzieci”. Zadaniem objÄ™ci byli uczniowie klas pierwszych i drugich SzkoĹ‚y Podstawowej nr 5 w Bytowie.

DziÄ™ki realizacji zadania „Historia oczami dzieci” uczniowie mieli moĹĽliwość poznania historii Bytowa, bytowskich zabytków, Kaszubów, Polski, tradycji rodzinnych.

Czytaj więcej.

20

gru

W czwartek – 7 grudnia 2017 r. odbyĹ‚o siÄ™ w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie podsumowanie zadania „PodróĹĽe bliskie i dalekie” realizowanego przez Stowarzyszenie PrzyjacióĹ‚ SzkoĹ‚y „Zawsze Razem” przy wsparciu finansowym Gminy Bytów.

 

Galeria

Czytaj więcej.

14

gru

12 grudnia 2017 roku otwarta zostaĹ‚a 6 edycja wystawy pt. BYTOWIACY NA STAREJ FOTOGRAFII, której pomysĹ‚odawcÄ… jest p. Jolanta TurzyĹ„ska.

26

lis

Podziękowania w Kurierze Bytowskim z dn. 23.11.2017