Projekty

22

sie

Nasze stowarzyszenie wspólnie z gminą Bytów przygotowało i złożyło wniosek na zadanie publiczne dotyczące nauki pływania. Otrzymałiśmy dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Program powszechnej nauki pływania pn. "Umiem pływać" w wysokości 30 308 zł. Zajęciami obejmiemy 318 uczniów klas trzecich szkól podstawowych gminy Bytów. Przed wakacjami odbędzie I tura, po wakacjach w nowym roku szkolnym - II tura.Całe zadanie opiewa na kwotę ponad 38 tys. i wspólfinansowane jest także przez Gminę Bytów.

Czytaj więcej.

22

sie

Wiadomości i wspomnienia można przelać na kartki papieru..

Uczniowie dobrze znają tereny wokół swojego domu. Chodzą na spacery. W miarę upływu czasu i dorastania ten krąg spraw dotyczący najbliższej okolicy będzie się rozszerzał.

Czytaj więcej.

22

sie

Dzięki dofinansowaniom z Gminy Bytów, Powiatu Bytowskiego i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Zawsze razem”, działającego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie , w  marcu 2014 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Tacy sami- przeciwdziałanie   uprzedzeniom  i nietolerancji wśród najmłodszych”.

Autorem i projektu jest Mirosława Hanasko.

Czytaj więcej.

5

kwi

L. Wasielewska zgłosiła nasze stowarzyszenie do programu „Planowanie strategiczne dla NGO”, który pomoże nam przygotować spójny i profesjonalny plan rozwoju na najbliższe kilka lat.

Organizatorami projektu byli Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Fundacja Konrada Adenauera.

Czytaj więcej.

16

kwi

Jednym z działań statutowych stowarzyszenia jest edukacja regionalna. Dzięki współpracy z Centrum Szkoleniowym eduskrypt.pl ze Stryszawy pan Andrzej Peć w 2008 roku przeprowadził w SP 5 w Bytowie szkolenie pt. "Moje miejsce w Europie. Edukacja regionalna w wychowaniu przedszkolnym, w kształceniu zintegrowanym i wyższych klasach szkoły podstawowej." W szkoleniu brali udział nauczyciele z SP 5, SP 2 oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie.

Czytaj więcej.

4

kwi

Lidia Korniak, Jolanta Turzyńska i Lucyna Wasielewska napisały projekt "Nauka pływania - popularyzacja aktywnego stylu życia" i złożyły go w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Projekt zakłada naukę pływania dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych gminy Bytów.

 

Regulamin zajęć

Formularz zgłoszeniowy

 

Galeria zdjęć

Szkolenie z pierwszej pomocy w Niezabyszewie

Czytaj więcej.

4

kwi

Projekt konkursu dla uczniów klas trzecich pod nazwą "Poznaję siebie i swoje środowisko” jest skierowany do uczniów wszystkich klas trzecich uczących się w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie i podzielony jest na dwa etapy.

 

Zdjęcia z finału w 2010 roku tutaj

Zdjęcia z wycieczki ....otwórz.....

Czytaj więcej.

4

kwi

Pani Jolanta Turzyńska napisała wniosek na konkurs grantowy ogłoszony przez Fundację Rozwoju Lokalnego "Parasol" wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce DZIAŁAJ LOKALNIE 2011/2012.  Do programu zgłoszono 30 wniosków, a nasz pt. "Bytowiacy na starej fotografii" znalazł się w gronie tych, którzy otrzymali dotację. 27 lipca w Restauracji "Jaś Kowalski" nastapiło uroczyste wręczenie umów.

 

Zdjęcia z podpisania umowy w lipcu 2011 roku

Czytaj więcej.

4

kwi

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY "ZAWSZE RAZEM" w Bytowie uzyskało dofinansowanie na projekt pt. „Babciu, Dziadku masz wiadomość 2”. Projekt realizowany był od 01.03.2012 do 31.10.2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt „Babciu, Dziadku masz wiadomość 2” był skierowany do uczniów klas I – IV Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie i ich babć lub dziadków.

 

Zdjęcia projektowe dostępne są na www.sp5.bytow.pl

Czytaj więcej.

4

kwi

Członkowie stowarzyszenie podczas szkolenia w ramach proramu "Impuls dla twojej organizacji" przygotowali projekt pt. "Babciu, Dziadku masz wiadomość". Gotowy wniosek złożyliśmy przez szkołę do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Udało się.

 

Zdjęcia z poszczególnych działań dostępne są na www.sp5.bytow.pl

Czytaj więcej.