Projekty

Powrót do listy

22

sie

Otaczający nas świat możemy poznawać na wiele różnych sposobów. Możemy czytać książki, korzystać z encyklopedii, poprzez telewizję, radio, oglądanie filmów, Internet oraz podróże i kontakty z innymi ludźmi.

Wiadomości i wspomnienia można przelać na kartki papieru..

Uczniowie dobrze znają tereny wokół swojego domu. Chodzą na spacery. W miarę upływu czasu i dorastania ten krąg spraw dotyczący najbliższej okolicy będzie się rozszerzał. Poznają lepiej swoją miejscowość, wyruszą na wycieczki po Polsce, a później być może dalej, do innych krajów, nawiążą nowe znajomości i przyjaźnie.

Chcieliśmy już teraz zaszczepić chęć poznawania najbliższej a później dalszej okolicy, ludzi żyjących w tych miejscach.


Organizatorka proponuje dzieciom konkursy plastyczne, które przebiegały w kilku etapach.


I etap – Prace plastyczne wykonali uczniowie klas I – miesiąc marzec 2014.

             Temat: „BYTÓW – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

II etap – Prace plastyczne wykonali uczniowie klas II – miesiąc kwiecień 2014.

               Temat: „PODRÓŻUJEMY PO EUROPIE”.

III etap - Prace plastyczne wykonali uczniowie klas III – miesiąc maj 2014.

               Temat: „DZIECI ŚWIATA”.

Po każdym etapie wybrane były  najciekawsze prace, które były nagrodzone i wywieszone  na wystawie.


Powyższe działania można było przeprowadzić dzięki realizacji zadania  współfinansowanego przez Gminę Bytów.


Koordynatorem i realizatorem zadania była Maria Rydwelska. Zauważyła też, że dzięki realizacji zadania uczniowie stali się bardziej otwarci, zadowoleni ze swoich prac, docenieni. Wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce. Wyróżnieniem dla nich było  również to, że ich prace mogli oglądać rodzice oraz goście przychodzący do szkoły.

Maria Rydwelska