Projekty

Powrót do listy

22

sie

Nasze stowarzyszenie wspólnie z gminą Bytów przygotowało i złożyło wniosek na zadanie publiczne dotyczące nauki pływania. Otrzymałiśmy dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Program powszechnej nauki pływania pn. "Umiem pływać" w wysokości 30 308 zł. Zajęciami obejmiemy 318 uczniów klas trzecich szkól podstawowych gminy Bytów. Przed wakacjami będzie I tura, po wakacjach w nowym roku szkolnym - II tura.Całe zadanie opiewa na kwotę ponad 38 tys. zł i wspólfinansowane jest także przez Gminę Bytów.

 

16 maja 2014 roku zakończył się I etap programu powszechnej nauki pływania klas III współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz gminy Bytów. W projekcie uczestniczyli uczniowie z Rekowa, Niezabyszewa, Pomyska Wielkiego oraz SP5 w Bytowie. Dzieci podczas zajęć oswajały się z wodą, doskonaliły swoje umiejętności pływackie oraz bawiły się w wodzie. Na koniec instruktorzy przeprowadzili egzamin i dokonali oceny ich umiejętności.


Z MSiT otrzymano 30 308 zł, a z gminy Bytów - 7828 zł. 


W tym etapie uczestniczyło 150 uczniów:

1. Niezabyszewo - 14 uczniów

2. Pomysk Wielki - 13 uczniów

3. Rekowo - 8 uczniów

4. SP 5 - 115 uczniów