Projekty

Powrót do listy

4

kwi

Projekt konkursu dla uczniów klas trzecich pod nazwą "Poznaję siebie i swoje środowisko” jest skierowany do uczniów wszystkich klas trzecich uczących się w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie i podzielony jest na dwa etapy.

 

I etap trwa 7 tygodni.

1. W każdy wtorek na drugiej lekcji odbędzie się spotkanie 30-osobowej grupy uczniów ( delegacja z każdej klasy trzeciej ) z zaproszonymi gośćmi ( leśniczy, dyrektor SP 5, bankier, konsultant Unii Europejskiej, pedagog) lub odbędzie się wycieczka do cerkwi i muzeum.

2. Każde dziecko powinno wziąć udział w co najmniej 3 spotkaniach.

3. Po każdym spotkaniu na tablicy konkursowej klas I – III na korytarzu I piętra pojawią się 3 – 4 pytania, na które dzieci będą udzielały odpowiedzi w ciągu tygodnia w formie pisemnej lub rysunkowej. Odpowiedzi uczniowie będą wrzucali do specjalnej skrzynki w sali nr 7. Każdy uczeń klasy trzeciej ma prawo odpowiadać na pytania i zbierać dla siebie punkty. Jeżeli uczeń wykona pracę plastyczną związaną z pytaniem otrzyma dodatkowe punkty. Chętni uczniowie podczas trwania I etapu będą mogli podjąć próby literackie – próby tworzenia wierszy o naszym mieście lub regionie oraz hasła zachęcające do zdrowego trybu życia czy oszczędzania pieniędzy.

4. Organizatorzy w każdy wtorek po 7 godzinie lekcyjnej będą zabierali odpowiedzi dzieci do sprawdzenia. Odpowiedzi udzielone po tym terminie nie będą brały udziału w punktacji. Każde pytanie będzie miało określoną z góry liczbę punktów za poprawną odpowiedź. Na tablicy konkursowej, co tydzień będzie umieszczana Punktacja Klasowa: procentowe wyliczenie poprawnych odpowiedzi dla danej klasy, czyli liczba uzyskanych punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi w danym tygodniu pomnożona przez 100% i podzielona przez maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w danej turze pytań przez wszystkich uczniów z klasy. Po zakończeniu I etapu uzyskane punkty przejdą do II etapu. Oprócz punktacji klasowej, co tydzień na gazetce będą także wywieszane poprawne i estetyczne odpowiedzi dzieci bądź ich prace plastyczne wybrane ze wszystkich złożonych do skrzynki odpowiedzi. Co tydzień będą podawane także nazwiska 20 najaktywniejszych uczniów ( czyli tych z maksymalną liczbą punktów za poprawne odpowiedzi w konkursie), ponieważ na zakończenie I etapu wyłonimy 20-osobową grupę najaktywniejszych uczniów, którzy zostaną nagrodzeni podczas Finału nagrodami książkowymi i dyplomami oraz pojadą ze zwycięską klasą na wycieczkę. Kolejna grupa uczniów, którzy zajmą w konkursie miejsce od 21 do 40 zostanie nagrodzona drobnymi upominkami pozyskanymi od sponsorów.

 

5. II etap to Finał Konkursu Klas Trzecich i odbywa się w listopadzie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie. Będzie trwał przez 3 godziny lekcyjne z przerwą.  Spotkają się  na  nim  wszyscy  uczniowie  klas  trzecich i odbędzie się tam m.in.:

-          Prezentacja krótkich 10 min przedstawień przygotowanych przez każdą klasą związanych z Bytowem, najbliższą okolicą lub o treści profilaktycznej

-          Konkurencja „ Pytanie do Wyboru”

-          Układanie puzzli przedstawiających herb Bytowa

-          Odgadywanie zdjęć przedstawiających Bytów z odkrytych fragmentów

-          Czytanie lub recytacja wierszy o Bytowie własnego autorstwa

-          Wystawa prac plastycznych

Wszystkie konkurencje są przeplatane zawodami sportowymi, w których wezmą udział 8 - osobowe drużyny  reprezentujące każdą klasę. Punktacja z rywalizacji sportowej będzie także doliczona do ogólnej punktacji Finału. Po zakończeniu wszystkich konkurencji nastąpi zsumowanie punktów z I i II etapu, co pozwoli wyłonić zwycięską klasę. Organizatorzy przewidują także wydrukować  tomiki wierszy napisanych przez dzieci i podarować je autorom wierszy. Każda klasa otrzyma tubę słodyczy i dyplom.

 

6.Zwycięska klasa i 20 najaktywniejszych uczniów pojedzie w nagrodę  na wycieczkę po najbliższej okolicy, która zakończy się ogniskiem, jeżeli pozwoli na to pogoda.

 

Konkurs ten organizowany jest w SP5 od 6 lat. Autorem koncepcji jest pani Lucyna Wasielewska. Pani Maria Rydwelska wniosła do konkursu nowe tchnienie i od drugiej edycji bardzo aktywnie pracuje przy jego organizacji.

 

Galeria zdjęć z finału www.sp5.bytow.pl

V edycja konkursu Galeria

 

Finał 2012 rok - zdjęcia