Projekty

Powrót do listy

4

kwi

Lidia Korniak, Jolanta Turzyńska i Lucyna Wasielewska napisały projekt "Nauka pływania - popularyzacja aktywnego stylu życia" i złożyły go w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Projekt zakłada naukę pływania dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych gminy Bytów.

 

9 marca 2012 roku Stowarzyszenie "Zawsze Razem" dowiedziało się, że otrzymało 20 000 zł na naukę pływania dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z Gminy Bytów: SP 2, SP5, SP Gostkowo, SP Niezabyszewo, SP Rekowo, SP Pomysk Wielki. 

 

Otwarty konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów w roku 2012  - Zadanie nr 2: Program powszechnej nauki pływania - ogłosiło w 2011 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Po dokonaniu aktualizacji złożonego projektu Stowarzyszenie rozpoczęło jego realizację. Zajęcie odbywały się na pływalni w Kościerzynie.

 

W I turze w zajęciach uczestniczyli uczniowie z SP 5 w Bytowie, SP Rekowo i SP Niezabyszewo.

 

20 i 22 marca 2012 klasy trzecie z naszej szkoły zaczęły zajęcia nauki pływania na pływalni w Kościerzynie. Pod kierunkiem instruktorów uczniowie wykonywali różne cwiczenia w wodzie. Dzieci pływające doskonaliły pływanie.

 

27 i 29 marca 2012 odbyły sie dwa kolejne wyjazdy na basen do Kościerzyny dla uczniów klas trzecich gminy Bytów. Na jeden pojechali uczniowie SP 5 a na drugi uczniowie szkół w Rekowie, Niezabyszewie i Gostkowie. 

 

19 maja 2012 roku uczniowie klas trzecich  z Niezabyszewa i Rekowa /uczestnicy projektu "Nauka pływania -popularyzacja aktywnego stylu życia" realizowanego przez Stowarzyszenie zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Dzieci wysłuchały krótkiego wykładu o bezpiecznym zachowaniu nad wodą.  Następnie uczestnicy w 3 grupach ćwiczyli pod kierunkiem ratowników wolontariuszy:

- oceniali stan osoby poszkodowanej

- wzywali pomoc

- bezpiecznie układali osobę zagrożoną

- wykonywali reanimację i restytucję na fantomach

Dzieci bardzo dokładnie wykonywały polecenia ratowników i chętnie ćwiczyły.

 

25.05.2012 roku w szkole w Niezabyszewie odbyło się szkolenie dla tamtejszych trzecioklasistów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadził je ratownik WOPR-u pan Macin Hesse wraz z wolontariuszami w ramach programu "Nauka pływania - popularyzacja aktywnego stylu życia" realizowanego przez Stowarzyszenie.

 

31 maja 2012 roku wszystkim uczniom klas III ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie przekazano podstawową wiedzę teoretyczną z udzielania pierwszej pomocy.  Ratownik WOPR pan Marcin Hesse poinformował uczestników szkolenia o zagrożeniach czyhających nad wodą oraz zasadach zachowania nad wodą.  Jednak największy nacisk położono na praktyczne przygotowanie uczniów do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod czujnym okiem wolontariuszy- ratowników dzieci /podzielone na mniejsze grupy 10-11 osobowe/ćwiczyły jak należy :

- ocenić stan osoby poszkodowanej, zagrożonej

- ułożyć bezpiecznie w pozycji bocznej ustalonej

- wzywać pomoc

- reanimować i restytuować z wykorzystaniem fantomów

Uczestnicy szkolenia twierdzili, że wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie szkolenia są bardzo potrzebne i niezwykle przydatne w różnych sytuacjach życiowych. Szkolenie było częścią projektu  „Nauka pływania – popularyzacja aktywnego stylu życia” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem” a współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz przez Gminę Bytów.

 

14 czerwca 2012 roku wszyscy uczniowie klasy III z Gostkowa - uczestnicy projektu „Nauka pływania –popularyzacja aktywnego stylu życia” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - odbyli szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci zostały poinformowane, jak  bezpiecznie zachowywać się nad wodą - jeziorem, morzem, na basenie. Następnie uczestnicy w 3 grupach ćwiczyli:

-  jak ocenić stan osoby poszkodowanej i wezwać pomoc

-  układanie osoby poszkodowanej

-  restytuowanie /na fantomach/ osoby zagrożonej

Dzieci z zaangażowaniem ćwiczyły pod kierunkiem wolotariuszy w/w czynności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

W II turze zajęć w tym roku szkolnym uczestniczą uczniowie klas trzecich SP 2 i SP w Pomysku Wielkim.

 

25 i 27 września 2012 odbyły się dwa z dziesięciu wyjazdów na basen, zaplanowanych w II turze. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 z klas trzecich: a, c oraz b i e pod opieką trzech instruktorów zgłębiali tajniki nauki pływania w zależności od stopnia oswojenia z wodą. Dzieci uczyły się : zanurzać głowę do wody, otwierać oczy pod wodą,  oddychania w wodzie oraz leżenia i poślizgów na piersiach i grzbiecie. Uczniowie, którzy opanowali umiejętność pływania, doskonalili technikę z deską, "makaronem". Instruktorzy byli bardzo zadowoleni z szybkich postępów w nauce umiejętności pływania oraz dużego zaangażowania uczniów.

 

16, 18 i 23  października 2012 roku uczestnicy  II tury projektu nauki pływania ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Pomyska Wielkiego doskonalili swoje umiejętności pływackie, dla większości  z nich były to trzecie zajęcia. Instruktorzy uczyli dzieci w  formie ścisłej i zabawowej: kraulowej  pracy nóg i elementarnej pracy rąk na piersiach i grzbiecie / z przyborem i bez / oraz  skoków do wody. Dzieci ćwiczyły z wielkim zaangażowaniem, a nagrodą były zjazdy w rurach krótkiej i długiej.

 

Dnia 30 października 2012 roku uczestnicy projektu „Nauka pływania –popularyzacja aktywnego stylu życia” ze Szkoły Podstawowej w Pomysku zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zadanie prowadziło Stowarzyszenie "Zawsze Razem" a współfinansowała gmina Bytów oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uczniowie, po  wysłuchaniu  krótkiego wykładu, w 3 grupach ćwiczyli z  ratownikami wolontariuszami. Uczyli się praktycznie jak:

-  ocenić stan osoby poszkodowanej

-  wezwać pomoc

-  bezpiecznie ułożyć osobę zagrożoną

-  wykonywać reanimację i restytucję na fantomach

Dzieci chętnie ćwiczyły, bardzo dokładnie wykonywały polecenia ratowników. 

 

6 i 13 listopada 2012 roku dzieci z SP 2 odbyły szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie prowadzili ratownicy - wolontariusze pod opieką pana M. Hesse.

 

W całym projekcie uczestniczyło 270 uczniów klas trzecich szkół podstawowych gminy Bytów.

 

Galeria zdjęć

 

Kolejne wyjazdy na basen