Projekty

Powrót do listy

5

kwi

Zgłosiliśmy nasze stowarzyszenie do programu „Planowanie strategiczne dla NGO”, który pomoże nam przygotować spójny i profesjonalny plan rozwoju na najbliższe kilka lat.

Organizatorami projektu byli Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Fundacja Konrada Adenauera.

 

Etapy projektu i harmonogram

Etap I: Szkolenie wstępne z zakresu planowania strategicznego i ewaluacji dla liderów organizacji: Warszawa, 19-21 kwietnia 2012.

 

Etap II: Wstępne prace nad planami strategicznymi wewnątrz każdej organizacji, w konsultacji z ekspertami projektu. Maj-lipiec 2012.

 

Etap III: Warsztat dla całego zespołu danej organizacji (w jej siedzibie) prowadzony przez eksperta projektu. Czerwiec-wrzesień 2012.

 

Etap IV: Dopracowywanie planów strategicznych wewnątrz każdej organizacji, w konsultacji z ekspertami projektu. Do końca listopada 2012.

 

Efektem działań będzie opracowanie profesjonalnych planów strategicznych przez organizacje biorące udział w programie. Aplikowanie do programu zobowiązuje do udziału we wszystkich jego etapach.

 

REALIZACJA I ETAPU

 

Dwie osoby Zarządu Stowarzyszenia "Zawsze Razem" w dniach 19-21.04.2012 uczestniczyły w szkoleniu dla organizacji pozarządowych w Fundacji R. Szumanaw Warszawie. Stowarzyszenie zgłosiło chęć udziału w programie  Planowanie strategiczne dla organizacji pozarządowych i zostało wybrane do projektu, co jest dla Stowarzyszenia wielkim wyróżnieniem.

 

Udział w programie  Planowanie strategiczne dla organizacji pozarządowych miał na celu przygotować zarząd do pracy w swojej organizacji nad przygotowaniem spójnegoi i profesjonalnego planu rozwoju na najbliższe kilka lat.

W czasie dwudniowego szkolenia pod kierunkiem 3 trenerek z Instytutu Inicjatyw Pozarządowych - p. Anny Poraj, p. Katarzyny Kwapińskiej oraz p. Małgorzaty Silny poprzez różne ćwiczenia omawiano kolejne etapy tworzenia planu straegicznego. 

 

Teraz czas na prace na miejscu w Stowarzyszeniu, a potem odwiedzi nas jedna z trenerek, która zostanie naszym konsultantem w pracy nad planem strategicznym. 

 

REALIZACJA II ETAPU

 

Nadszedł czas na pracę na miejscu. Przygotowaliśmy ankiety dla członków stowarzyszenia i dla ludzi niezrzeszonych, aby poznając ich zdanie o nas, wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Po opracowaniu wyników ankiet udostępnilismy je naszej konsultantce pani Ani Poraj.

Przeanalizowaliśmy dokumenty stowarzyszenia, w czym pomogła nam Ania Poraj. Zebrane wnioski posłużą do dalszej pracy.

 

REALIZACJA III ETAPU 

 

25-26 września 2012 roku odbyły się w szkole warsztaty dla Stowarzyszenia prowadzone przez eksperta projektu pn. "Planowanie strategiczne dla organizacji pozarządowych" panią Annę Poraj.

Szkolenie było kolejnym etapem projektu, którego efektem będzie opracowanie profesjonalnego planu strategicznego przez naszą organizację biorącą udział w programie prowadzonym przez Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Fundację Konrada Adenauera.

Wypracowane materiały będą teraz opracowane i poddane konsultacjom z ekspertem. Plan strategiczny ma powstać do końca listopada 2012 roku.

 

REALIZACJA IV ETAPU 

Opracowanie planu strategicznego dla naszego stowarzyszenia. Przygotowany przez zarząd dokument pn. "Kierunki rozwoju Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły "Zawsze Razem" w Bytowie na lata 2013-2015" trafił najpierw do eksperta. Po dokonanych poprawkach, został zatwierdzony i przyjęty do realizacji. Podczas najbliższego walnego zgromadzenia zostanie przyjęty uchwałą.


Dokument jest do pobrania w zakładce Onas/dokumenty.