Projekty

Powrót do listy

16

kwi

Jednym z działań statutowych stowarzyszenia jest edukacja regionalna. Dzięki współpracy z Centrum Szkoleniowym eduskrypt.pl ze Stryszawy pan Andrzej Peć w 2008 roku przeprowadził w SP 5 w Bytowie szkolenie pt. "Moje miejsce w Europie. Edukacja regionalna w wychowaniu przedszkolnym, w kształceniu zintegrowanym i wyższych klasach szkoły podstawowej."

W szkoleniu brali udział nauczyciele z SP 5, SP 2 oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie. Byli to:

Lucna Wasielewska

Jolanta Turzyńska

Maria Rydwelska

Mirosława Hanasko

Aneta Kreft

Teresa Zdanowicz

Irena M. Gospodarek

Natalia Demkowycz

Elzbieta Mohr

Małgorzata Kasprzyk

Łucja Pałubicka

Barbara Gnicewicz-Węsierska

Ilona Windak

Beata Stolc

 

Podczas szkolenia nauczyciele opracowali karty pracy do edukacji regionalnej, które później pani Lucyna Wasielewska opracowała komputerowo. Następnie p. L. Wasielewska złożyła wniosek na Otwarty Konkurs 2010 na realizacje zadań publicznych ogłoszony przez gminę Bytów i Powiat Bytowski. Karty dołączono do wniosku, aby pokazać efekt pracy nauczycieli i dzięki temu uzyskały aprobatę komisji konkursowej. Stowarzyszenie otrzymało środki na realizację tego zadania dzięki którym udało się je wydrukować. Wysyłamy je do autorów koncepcji i przekazujemy Bibliotece Narodowej w Warszawie. Staramy się też zaopatrzyć w publikację nasze biblioteki.

 

Autorami koncepcji serii wydawniczej zeszytów ćwiczeń do realizacji edukacji regionalnej w edukacji elementarnej są pani mgr Małgorzata Peć oraz panowie mgr Piotr Kaja i mgr Andrzej Peć. 

 

Karty nieodpłatnie trafiają do uczniów bytowskich podstawówek, w których uczą autorki publikacji i do szkół podstawowych gminy Bytów  w Gostkowie, Pomysku Wielkim, Rekowie, Niezabyszewie, SP 2 i SP 5 w Bytowie.

 

Koordynatorem zadania publicznego związanego z wydawaniem kart pracy jest pani Lucyna Wasielewska. Dwa  wydania (w 2010 i 2011) zostały wydrukowane przez Drukarnię Kurier, a trzecie wydanie przygotowała Agencja Reklamowo-Wydawnicza KORTFOLIO (2012).

W roku 2014 kolejne wydanie przygotowuje także KORTFOLIO, a ksiązki trafią do uczniów klas drugich szkół podstawowych gminy Bytów.